شهرداری بومهن
دستورالعمل اجرایی آئین نامه حمل ونقل دانش ‏آموزان

وزیر کشور )54901 03/04/97)

ماده1- اصطلاحات و عبارات زیر در این دستورالعمل، دارای معانی و مفاهیم زیر می‌باشند:

 

الف- آیین‌نامه: منظور آیین‌نامه حمل‏ونقل دانش‌آموزان مدارس موضوع مصوبه شماره 89370/ت32680ک مورخ 3/6/87 هیأت محترم وزیران است.

 

ب- مدرسه: مدرسه جلوه‌ای است از تحقّق مراتب حیات طیبه، کانون عرضه خدمات و فرصت‌های تعلیمی و تربیتی،زمینه‌ساز درک و اصلاح موقعیت توسط دانش‌آموزان و تکوین و تعالی پیوسته هویت آنان بر اساس نظام معیار اسلامی، در چارچوب فلسفه و رهنامه نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی جمهوری اسلامی ایران.

ج- شرکت متقاضی: اشخاص حقوقی متقاضی انجام خدمات امور حمل‏ونقل دانش­آموزان که طبق فراخوان مرجع صدور پروانه فعالیت شناسایی می­شوند.

د- شرکت مجاز: اشخاص حقوقی که با رعایت مقررات مندرج در این دستورالعمل با دریافت پروانه فعالیت حمل‏ونقل دانش­آموزی از مرجع صدور پروانه فعالیت، مجاز به انجام امور حمل‏ونقل دانش‌آموزان می­باشند.

هـ پیمانکار: شرکت­های مجازی که جهت ارائه خدمات حمل‏ونقل دانش‏آموزی با ادارات آموزش و پرورش در شهرها و مناطق تابع استانها (کارفرما) قرارداد منعقد می­نمایند.

ماده 2 کارگروه ماده 19 کارگروهی متشکل از نمایندگان تام الاختیار وزارتخانه‌های کشور، راه و شهرسازی و آموزش و پرورش است که طبق ماده 19 آیین­نامه تشکیل شده و وظیفه تهیه و تدوین دستورالعمل­ها و شیوه‏نامه‏های مربوطه و نیز نظارت برکلیه امور حمل‏ونقل دانش­آموزی در کشور را بر عهده دارد.

تبصره دبیرخانه این کارگروه دفتر حمل‏ونقل وزارت کشور می­باشد و این کارگروه موظف است به طور مستمر هر ماه یک بار تشکیل جلسه دهد. مصوبات این کارگروه پس از امضا توسط وزیرکشور جهت اجرا ابلاغ می­گردد.

ماده 3- کارگروه ماده 18کارگروهــی متشکل از یک نفر نماینده اداره آموزش و پرورش شهــر، یک نفر نماینده از والدین عضو شورای انجمن اولیا و مربیان شهر و یک نفر نماینده شهرداری و حسب مورد بخشداری­هاست که طبق ماده 18 آیین­نامه در تمامی شهرهای دارای اداره آموزش و پرورش تشکیل می­گردد و با حضور تمامی اعضا فعالیت­های آن رسمیت می­یابد. دعوت از نماینده مدیران اداره­های کل راهداری و حمل‏ونقل جاده­ای، مدیران مدارس، نماینده پیمانکاران، پلیس راهور ناجا، استانداری، فرمانداری و دهیاری حسب مورد و بدون حق رأی بلامانع است.

تبصره 1- کارگروه موظف است به طور مستمر و هر ماه یک بار تشکیل جلسه دهد. رییس کارگروه، مدیر اداره آموزش و پرورش شهر مربوطه و دبیر آن، نماینده شهرداری می­باشد.

تبصره 2- این کارگروه مسئولیت ارزشیابی، مدیریت و کنترل قراردادها، تهیه شیوه­نامه اجرایی جلسات و شرح وظایف اعضای کارگروه و پیگیری اجرای مصوبات را بر عهده دارد. همچنین کارگروه موظف است نسبت به ارائه گزارش فعالیت­های انجام شده، اعلام مشکلات، گزارش تخلفات احتمالی و به مرجع صدور پروانه فعالیت،کارگروه استانی و اداره آموزش و پرورش شهر اقدام نماید.

تبصره 3- مصوبات کارگروه ماده 18 با رای اکثریت اعضای کارگروه ( آموزش و پرورش، شهرداری/ حسب مورد بخشداری، انجمن اولیا و مربیان) پس از امضای فرماندار به تمامی دستگاه­های ذیربط ابلاغ گردیده و لازم الاجرا است.

تبصره4- تیپ قرارداد توسط وزارت آموزش و پرورش تنظیم شده و به تصویب تمامی اعضای کارگروه خواهد رسید.

ماده 4- به منظور ایجاد تعامل و هماهنگی بیشتر میان اعضای کارگروه ماده 18 و نظارت بر عملکرد کارگروه­های ماده 18 و تسهیل در اجرای مصوبات آن‌ها و فرآیندهای حمل ونقل دانش‏آموزان و همچنین مدیریت حمل‏ونقل دانش‏آموزی در مناطق فاقد کارگروه ماده18، مدارس روستایی،روستا مرکزی و شبانه‌روزی، کارگروه استانی حمل‏ونقل دانش­آموزی به ریاست معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری در هر استان تشکیل می‌یابد. اعضای این کارگروه معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار، مدیر کل آموزش ‌و پرورش استان و رئیس سازمان راهداری و حمل‏ونقل جاده­ای استان می­باشند و اختیارات این کارگروه محدود کننده و به موازات شرح وظایف کار گروه ماده 18 نیست.

تبصره 1- کارگروه استانی بر روند تشکیل جلسات و شیوه اجرای مصوبات کارگروه‌های ماده 18 نظارت داشته و مرجع حل اختلافات آن‌ها نیز می­باشد.

تبصره 2- مصوبات این کارگروه باید در راستای دستور العمل و شیوه­نامه­های ابلاغی کارگروه ماده 19 بوده و پس از ابلاغ توسط رئیس کارگروه برای تمامی اعضا لازم­الاجرا می­باشد.

ماده 5- به منظور مدیریت و نظارت مستمر بر عملکرد دستگاه­های متولّی و شرکتهای مجاز حمل‏ونقل دانش­آموزی و همچنین تجمیع و بروزرسانی و پایش اطلاعات مربوطه، در چارچوب این دستور­العمل و آیین­نامه آن سازمان شهرداری­ها و دهیاری­های کشور مکلّف است نسبت به ایجاد سامانه الکترونیک حمل‏ونقل دانش­آموزان و بهره­برداری و پشتیبانی از آن براساس مفاد این دستورالعمل اقدام نماید.

تبصره 1- طراحی ساختار این سامانه و به­روز­رسانی آن با هماهنگی و موافقت نماینده وزارت آموزش‌ و پرورش و نماینده وزارت راه و شهرسازی و بر اساس قوانین و مقررات هر یک از وزارتخانه‌ها انجام می­شود.

تبصره 2- این سامانه باید از طریق اختصاص کد کاربری در سطوح مختلف دسترسی در اختیار وزارت کشور، معاونین هماهنگی امور عمرانی استانداری‌ها، شهرداری‌ها و سازمان‌های زیر مجموعه آنها، وزارت آموزش و پرورش و ادارات کل زیر مجموعه آن و تمامی مدارس کشور و همچنین وزارت راه و شهرسازی، سازمان راهداری و حمل‏ونقل جاده­ای و ادارات کل استانی آن قرار گیرد.

تبصره 3- وزارتخانه­های کشور،آموزش و پرورش،راه و شهرسازی و تمامی زیرمجموعه­های آنها از زمان ابلاغ این دستورالعمل موظفند از طریق کد کاربری تخصیص یافته نسبت به ورود اطلاعات مربوطه و به­روز­رسانی مستمر آن در سامانه الکترونیک اقدام نمایند. همچنین تمامی پیمانکاران مکلفند تنها از نرم‏افزارهای پایش و رصد سفرهای دانش­آموزی که بر اساس ضوابط ابلاغی سازمان شهرداری­ها و دهیاری­های کشور هستند استفاده کنند.

ماده6: شهرداری­ها در محدوده شهر و حریم آن و در محل­هایی که شهرداری وجود ندارد بخشداری­ها مرجع صدور پروانه فعالیت حمل‏ونقل دانش­آموزی برای شرکتهای متقاضی بوده و موظفند نسبت به فراخوان و شناسایی شرکت­های متقاضی، بررسی صلاحیت و صدور پروانه فعالیت برای آنها اقدام نمایند. همچنین بررسی گزارشات واصله از سوی کارگروه ماده 18در خصوص عملکرد و تخلفات احتمالی رخ داده توسط پیمانکار یا راننده و برخورد مطابق با ضوابط و یا لغو پروانه فعالیت، با مرجع صدور پروانه فعالیت می­باشد.

تبصره 1- پروانه فعالیت برای شرکت­های متقاضی دارای شرایط مندرج در ماده 11 این دستورالعمل به مدت یک سال صادر و در سامانه الکترونیک ثبت می­شود.

تبصره 2- تمامی اشخاص حقوقی مستقل و یا زیرمجموعه دولت و شهرداری­ها و همچنین اشخاص حقوقی تحت نظارت نظام صنفی، تنها در صورت دارا بودن پروانه فعالیت، مجاز به انجام امور حمل‏ونقل دانش‌آموزان هستند.

تبصره 3 مرجع صدور پروانه فعالیت و شرکت‌ها و موسسات وابسته به آن نمی­تواند پیمانکار باشند.

تبصره 4- مرجع صدور پروانه فعالیت موظف است اطلاعات مربوط به شرکت­های متقاضی و شرکت­های مجاز، رانندگان، ناوگان دانش­آموزی و مراقبین دارای صلاحیت را تا پایان خرداد ماه هر سال در سامانه الکترونیکی ثبت یا تأیید کرده و هر گونه تغییر را در سامانه بروز رسانی نماید.

ماده7: گواهی صلاحیت رانندگان ناوگان حمل‏ونقل دانش­آموزی معرفی شده از سوی شرکت­های مجاز و بر اساس ضوابط

صدور پروانه فعالیت رانندگان ناوگان تاکسیرانـی و اتوبوسرانــی شهری و برون شهری برای مدت یکسال حسب مورد توسط شهرداری­ها و در خارج از حریم شهرها توسط بخشداری­ها صادر شده و در سامانه الکترونیکی، توسط مرجع صدور پروانه فعالیت تأیید و ثبت می­شود.

تبصره- گواهی صلاحیت رانندگان برای رانندگان دارای پروانه کار معتبر تاکسیرانی و یا اتوبوسرانی در شهرداری­ها بدون تشریفات اداری صادر می­گردد ولی باید به عنوان راننده دارای صلاحیت، هر سال مشخصات آنها در سامانه الکترونیکی ثبت گردد. تمامی رانندگان ناوگان دانش­آموزی باید این گواهی را به همراه داشته باشند.

ماده8: ناوگان حمل‏ونقل دانش­آموزی، ناوگان اتوبوس، مینی‏بوس، تاکسی و ون و سایر وسایل حمل ونقل با حداقل ظرفیت 4 نفر است که مشخصات آن با مصوبات مربوط به ناوگان حمل‏ونقل عمومی شهری و جاده­ای مطابقت داشته باشد. این خودروها علاوه بر آنکه مجهز به علائم ممیزه و تجهیزات شناسایی ناوگان حمل‏ونقل دانش‏آموزی مصوب شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور می­باشند باید توسط شرکت­های مجاز در سامانه الکترونیکی ثبت شده و توسط مرجع صدور پروانه فعالیت در سامانه تأیید گردند.

تبصره- شرکت­های پیمانکار مکلفند نسبت به تهیه، توزیع و نصب علائم ممیزه اقدام کرده و هزینه تأمین علائم ممیزه و تجهیزات شناسایی ناوگان برعهده پیمانکاران می­باشد.

ماده 9- مراقبین دارای صلاحیت، افرادی هستند که جهت حفاظت از دانش‌آموزان در مقابل حوادث احتمالی، کمک به سوار و پیاده شدن و عبور از خیابان و کمک به رانندگان، در ناوگان دانش­آموزی اتوبوس، مینی­بوس و ون حضور دارند.

تبصره 1- مراقبین در صورت دارا بودن شرایط لازم (دارا بودن حداقل20 سال سن، نداشتن سوء پیشینه مؤثر کیفری، نداشتن سوء شهرت به تأیید مراجع صالح، عدم ابتلا به بیماری­های مسری، عدم اعتیاد به مواد مخدر و یا الکل با ارایه­گواهی از مراجع مربوط) و همچنین گذراندن دوره­های آموزشی مورد نیاز، توسط پیمانکار استخدام و مشخصات آنها در سامانه الکترونیکی ثبت می گردد.

تبصره 2- مسئولیت حسن انجام کار مراقبین برعهده پیمانکار بوده در صورت عدم حضور مراقب، مسئولیت هرگونه حادثه بر عهده پیمانکار می­باشد.

تبصره3- تأمین، انتخاب، معرفی و آموزش مراقبین به عهده پیمانکار می‌باشد و تأیید و نظارت و کنترل به عهده آموزش و پرورش می‌باشد.

تبصره 4- مدیر مدرسه با هماهنگی انجمن اولیاء و مربیان موظف است مراقبین وسیله نقلیه مدارس را همه ساله جهت اخذ گواهی سلامت به مراجع صلاحیتدار معرفی نماید. بکار گماردن مجدد آنان منوط به داشتن گواهی یاد شده خواهد بود.

تبصره5- مراقبین خودروهای مدارس دخترانه الزاماً بر عهده بانوان خواهد بود.

تبصره 6- استفاده از خدمات مراقبان فقط در خودروهای جمعی (شامل: ون، مینی بوس و اتوبوس) الزامی خواهد بود.

ماده10- به منظور حفظ ایمنی تردد دانش­آموزان در اردوهای برگزار شده و جلوگیری از وقوع حوادث رانندگی، کلیه مدارس کشور مکلفند ضوابط تعیین شده در دستور العمل­های اجرایی اردو و بازدید دانش‏آموزی مصوب کمیسیون ایمنی راه‌های کشور را لحاظ نمایند.

ماده 11 پروانه فعالیت برای شرکت­های متقاضی به شرط دارا بودن شرایط زیر و با لحاظ آیین­نامه و دستورالعمل‌های دراختیار مراجع صدور پروانه فعالیت برای مدت یک سال صادر می­گردد.

تبصره 1- هزینه صدور پروانه فعالیت هر ساله حسب مورد توسط شورای اسلامی شهر مربوطه و بخشداری تعیین و توسط مراجع صدور پروانه فعالیت از شرکت­های مجاز اخذ می­گردد.

تبصره 2- هرگونه شکایت در خصوص روند صدور پروانه فعالیت با حضور مرجع صدور پروانه فعالیت در کارگروه استانی بررسی و در خصوص آن حکم صادر می­گردد. حکم صادره قطعی و لازم­الاجراست.

الف- شرکت متقاضی دارای شماره ثبت در روزنامه رسمی بوده و موضوع خدمات حمل‏ونقل مسافر در اساسنامه آن درج شده باشد.

ب شرکت متقاضی نسبت به معرفی دفتر ثابت و مناسب با امکان استقرار سیستم‌های اپراتوری و ارتباطی و نظارتی و ارائه مستندات سند ملکی یا اجاره­نامه اقدام نماید.

ج شرکت مجاز ملزم به بکارگیری تجهیزات سخت­افزاری و نرم­افزاری و تجهیزات هوشمند مورد نیاز در دفتر و در ناوگان حمل ونقل دانش­آموزی، وفق نظر مرجع صدور پروانه فعالیت می­باشد.

د- تعداد حداقل ناوگان مجاز ثابت (ملکی/ قراردادی) تحت پوشش شرکت در ناوگان درون­شهری با مشخص بودن مشخصات و مستندات کامل ناوگان، راننده و راننده­های کمکی در هر شهر توسط مرجع صدور پروانه فعالیت تعیین می گردد.

هـ شرکت متقاضی موظف است نسبت به ارائه موارد و قبول تعهدات ذیل اقدام نماید:

1-ارائه گواهی عدم سوء­پیشینه و عدم اعتیاد به مواد مخدر برای مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره

2-اخذ و ارائه گواهی صلاحیت رانندگان.

3-ارائه مفاصا حساب از سازمان­های بیمه و دارایی (مالیات)

4-ارائه مدارک آموزشی مورد تأیید مرجع صدور پروانه فعالیت.

5-تعهد به استفاده از سامانه­های هوشمند جهت نظارت مستمر بر عملکرد رانندگان و اطلاع­رسانی مناسب به مرجع صدور پروانه فعالیت، والدین و مدارس.

6-پذیرش کلیه تعهدات و تصمیم‌های هیئت انضباطی مرجع صدور پروانه فعالیت در چارچوب جداول تخلفاتی مندرج درآیین­نامه تخلفاتی مرتبط با سازمان­های حمل‏ونقل شهرداری­ها و یا سازمان راهداری و حمل‏ونقل جاده­ای.

7-تعهد به استخدام مراقبین دارای صلاحیت جهت حضور مستمر در ناوگان دانش­آموزی اتوبوس و مینی­بوس مربوط به مقاطع ابتدایی با شرط استفاده از بانوان مراقب در خودروهای مدارس دخترانه و تعهد به پرداخت کامل حقوق و مزایای مراقبین مطابق قوانین کار.

8-تعهد به فراهم آوردن شرایط و امکان بازدید و بازرسی مرجع صدور پروانه فعالیت از شرکت، سامانه­های هوشمند مورد استفاده، ناوگان، رانندگان و مراقبین مربوطه.

تعهد اولویت دادن به بانوان راننده در ارائه خدمات حمل‏ونقل به دانش‏آموزان مدارس دخترانه.

9-تعهد اولویت دادن به راننده مرد در ارائه خدمات حمل‏ونقل به دانش‏آموزان مدارس پسرانه بالاتر از مقطع ابتدایی.

10-تعهد به استفاده از ناوگان تمیز، بهداشتی، دارای برگ معاینه فنی و بیمه شخص ثالث و سرنشین، مجهز به سیستم گرمایشی و سرمایشی مناسب، مجهز به وسایل ایمنی از جمله کمربند سرنشینان جلو و عقب،کمک­های اولیه وکپسول اطفا حریق و نیز علایم ممیزه و تجهیزات شناسایی ناوگان.

11-تعهد به تأمین ناوگان دارای طرح ترافیک جهت پوشش مسیرهای واقع در محدوده طرح ترافیک در شهرهای دارای محدوده طرح ترافیک.

12-تعهد به نصب چراغ گردان زرد بر روی ناوگان و روشن بودن آن در هنگام سوار و پیاده شدن دانش­آموزان.

13-تعهد به رعایت ظرفیت هر وسیله نقلیه برابر با مندرجات تعیین شده در کارت شناسایی ناوگان.

14-تعهد حضور به موقع ناوگان دانش‏آموزی در مبدأ و انتقال دانش­آموزان به مقصد تعیین شده.

15-تعهد به ارائه لیست پرداخت حقوق رانندگان و مراقبین با دریافت امضا آنان در هر ماه در صورت درخواست مرجع صدور پروانه فعالیت.

16-تعهد به رعایت کامل قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی، ضوابط تاکسیرانی و اتوبوسرانی شهری و برون شهری و آیین­نامه و دستورالعمل حمل‏ونقل دانش­آموزان و تیپ قرارداد.

17-تعهد به عدم استفاده از دخانیات و تلفن همراه توسط رانندگان در حین ارائه خدمات حمل‏ونقل دانش‏آموزی و تیپ قرارداد.

18-تعهد حضور و غیاب روزانه دانش­آموزان مربوطه توسط رانندگان و ارائه یک نسخه از آن به کارفرما.

19-تعهد به استفاده از نرم­افزارهای پایش سفرهای دانش­آموزی دارای مجوز مربوطه.

20-تعهد خودداری از سوار کردن مسافر و یا هر شخص دیگر و خارج از لیست و پرهیز از توقف بی­جا در مسیر.

21-تعهد به بروزرسانی آنلاین هر گونه تغییر بوجود آمده در ناوگان، رانندگان یا مراقبین.

تعهد برای تهیه و ارسال لیست غیبت روزانه دانش‏آموزان از خودروهای حمل‏ونقل و ارائه به مدیر اجرایی حمل ونقل دانش‏آموزان مدرسه (توسط راننده یا مراقب)

22-تعهد به دریافت گزارش تخلفات راهنمایی و رانندگی هر شش ماه از پلیس راهنمایی و رانندگی و ارسال به کارگروه ماده 18٫

23-تعهد برای جایگزین کردن و یا پرداخت هزینه­های سرویس حمل‏ونقل در صورت غیبت رانندگان.

ماده 12- هرگاه راننده ناوگان دانش­آموزی مرتکب بیش از دو تصادف شده و مقصر تشخیص داده شود و یا بیش از سه بار مرتکب تخلفات سرعت غیرمجاز، سبقت غیر مجاز، انحراف به چپ، عدم رعایت حق تقدم، عبور از چراغ قرمز و عبور از محل ممنوعه شود گواهی صلاحیت وی یکسال ضبط خواهد شد. همچنین در صورتیکه راننده ناوگان دانش­آموزی تصادف منجر به فوت داشته باشد و راننده مقصر تشخیص داده شود گواهی صلاحیت وی موقتاً معلق و در صورت محکومیت برای همیشه ابطال می­گردد.

ماده 13- نرخ خرید خدمات مربوط به حمل‏ونقل دانش­آموزان مدارس مبلغی است که راننده ناوگان دریافت می نماید و هرسال باید حداکثر تا پایان اسفند ماه توسط کارگروه موضوع ماده 18 آیین‌نامه پیشنهاد و پس از تصویب شورای شهر و حسب مورد بخشداری برای اجرا ابلاغ گردد.کسر هرگونه مبلغ با عناوین مختلف مانند هزینه های نظارتی، پیمانکاری و از مبلغ تعیین شده و پرداختی به راننده، غیر قانونی خواهد بود.

ماده 14: مدارس موظفند تا 20 اسفند ماه هر سال، تقاضای اولیه خود برای سال تحصیلی جدید را در خصوص ناوگان حمل‏ونقل دانش‏آموزی مورد نیاز به تفکیک سفرهای داخل شهر و حریم و خارج از آن در سامانه الکترونیک ثبت نمایند.

تبصره: در صورت عدم نیاز مدارس به خدمات حمل‏ونقل دانش­آموزی در هر سال تحصیلی، ثبت آن در سامانه ضروری است.

ماده 15- ادارات کل آموزش و پرورش مکلّفند جهت ارائه خدمات حمل ونقل دانش­آموزی تنها از طریق انعقاد قرارداد با شرکت­های مجاز، حداکثر تا پایان تیرماه اقدام نموده و استفاده از خدمات اشخاص حقیقی و حقوقی فاقد پروانه فعالیت، تخلف محسوب می­گردد.

تبصره1: مدیریت، نظارت و ساماندهی درخواست­های پراکنده سرویس مدارس در سطح استان، به درخواست اداره کل آموزش و پرورش همان استان برعهده کارگروه استانی است.

تبصره2: در صورتی­که بنا به هر دلیل، پروانه فعالیت شرکت­های مجاز از سوی مرجع صدور باطل گردد، آموزش و پرورش و کلیه

مدارس موظفند نسبت به فسخ قرارداد و خلع ید شرکت مزبور اقدام و شرکت جایگزین معرفی نمایند.

ماده 16 مرجع صدور پروانه فعالیت مکلّف است پس از مشخص شدن پیمانکاران، نسبت به تهیه برچسب شناسایی ناوگان دانش‏آموزی (برچسب الکترونیک) اقدام کرده و آن را جهت نصب در ناوگان حداکثر تا پایان مردادماه در اختیار پیمانکار قرار دهد. هزینه­های برچسب الکترونیک به ازای هر ناوگان، هرساله حسب مورد توسط شورای اسلامی شهر مربوطه و بخشداری تصویب و توسط مراجع صدور پروانه فعالیت از پیمانکاران اخذ و هزینه می­گردد.

ماده 17 دوره­های آموزشی مورد نیاز جهت پیمانکاران، رانندگان و مراقبین باید بر اساس ضوابط ابلاغی سازمان شهرداری­ها و دهیاری­های کشور و سازمان راهداری و حمل‏ونقل جاده­ای برگزار گردد.

تبصره تأمین هزینه­های شرکت در تمامی دوره­های آموزشی بر عهده پیمانکار بوده و گواهی گذراندن دوره­های آموزشــی باید توسط پیمانکار در سامانه الکترونیکی ثبت گردد.

ماده 18- اداره­های آموزش­ و­ پرورش موظفند براساس قرارداد تیپ مندرج در سامانه الکترونیک که به تصویب کارگروه ماده 18رسیده است، حداکثر تا 15 شهریور ماه با شرکت­های مجاز معرفی شده طبق نرخ خدمات حمل‏ونقل دانش­آموزی مصوب، موضوع ماده 13 همین دستورالعمل و با احتساب هزینه‌های بالاسری پیمانکار قرارداد منعقد و یک نسخه از آن را درسامانه الکترونیک ثبت نمایند.

تبصره1- بررسی و نظارت بر عملکرد پیمانکاران بر عهده کارفرما بوده و در صورت بروز هرگونه تخلّف، کارفرما گزارش تخلّفات را به کارگروه ماده 18 و مرجع صدور پروانه فعالیت ارسال می‌نماید تا بر اساس قوانین مرتبط و جاری، با شرکت خاطی برخورد گردد.

تبصره 2- تأمین هزینه­های فرهنگی و نظارتی مرتبط با حمل‏ونقل دانش‌آموزی و عوامل اجرایی حمل ونقل دانش‏آموزان مستقر در داخل مدرسه، علاوه بر نرخ خدمات حمل ونقل دانش‏آموزی، موضوع ماده 13دستورالعمل، توسط کارگروه ماده 18 تعیین و در تیپ قرارداد اعمال می­گردد.

تبصره3- کسر هرگونه درصد مالی خارج از موارد ذکر شده دراین دستورالعمل از مبلغ قراردادهای حمل‏ونقل دانش‏آموزان تخلف محسوب می‏شود.

ماده 19-وزارت­خانه­های کشور ،آموزش و پرورش و راه و شهرسازی موظفند مفاد آیین‏نامه اجرایی حمل ونقل دانش‏آموزان، این دستورالعمل و وظایف محوله را برای اجرا به ادارات زیر مجموعه خود ابلاغ نموده و پیگیری های لازم را در خصوص حسن انجام وظایف مربوطه به عمل آورند.

ماده 20- تخلّف از نظامات این دستورالعمل دارای مسئولیت مدنـــی است و متخلّفین، علاوه بر محدودیت‌هــا و محرومیت‌های مندرج در آیین‌نامه، مکلّف به جبران ضرر و زیان وارده­ی ناشی از تخلّف به اشخاص زیان دیده می‌باشند.

ماده 21- هرگونه اختلاف نظر در تفسیر و تبیین این دستورالعمل به کارگروه موضوع ماده 19 آیین‌نامه ارجاع می‌گردد و نظریه این کارگروه با امضای معاون عمرانی وزیر کشور لازم­الاجرا می‌باشد.

ماده 22- این دستورالعمل در22 ماده،30 تبصره به تصویب رسید و براساس این دستورالعمل ابلاغیه شماره 37/3/1/88127 مورخ 14/5/88 کان لم یکن تلقی می‏گردد.

تاریخ به روز رسانی:
1400/11/02
تعداد بازدید:
1750
امتیازدهی
میانگین امتیازها:0 تعداد کل امتیازها:0

مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0
ارسال نظرات
نام  
آدرس پست الکترونیکی شما    
شماره تلفن
توضیحات    
خواندن کد امنیتی تغییر کد امنیتی  
کد امنیت  
 
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید :
کلیه حقوق این پایگاه متعلق به پایگاه اطلاع رسانی شهرداری بومهن می باشد.
Powered by DorsaPortal